“افزایش شیر مادر | بیماری”

: نسخه اول

– ۲مثقال تودری سرخ            – ۲مثقال تودری سفید

– ۲مثقال بهمن سرخ            – ۲مثقال بادیان

– ۲مثقال بهمن سفید            – ۳مثقال تخم کرفس

– ۲مثقال زنیان                – ۲مثقال تخم شید

– ۶مثقال تخم زردک            – ۲مثقال تخم تره

– ۴مثقال تخم شنبلیله            – ۱مثقال ریحان کوهی

– ۴مثقال مغز تخم خیار            – ۲مثقال سیاهدانه

– ۱مثقال بوزیدان

طرز مصرف

داروهای طبیعی نامبرده رو آسیاب کرده، بر پستونا مالیده مالش بدین.

نسخه دوم

– ۴مثقال تخم زردک            – ۴مثقال تخم پیاز         – ۲مثقال تخم شلغم

– ۴ مثقال بادیان                – ۲مثقال تخم شید

طرز مصرف

مواد نامبرده رو با ۱۰۰ گرم نخود بو داده مخلوط کرده، آسیاب کنین و هر روز، سه مرتبه با اونا پستونا رو مالش بدین.

نسخه سوم

– شقاقل            – شکر            – گل پنیرک         – تخم شاهی

تخم ترب        – زیره سبز        – آرد برنج        – تخم شید

طرز مصرف

داروهای طبیعی نامبرده رو کوبیده، در آرد برنج حل کنین و همراه شکر بپزید تا به صورت حلوا دربیاد، بعد هر روز در سه مرتبه و در هر مرتبه به مقدار سه قاشق مرباخوری بخورین.

نسخه چهارم

– تخم شلغم        – تخم ترب        – تخم شید        – تخم تره

– تخم پیاز        – تخم شاهی         – بادیان

طرز مصرف

مواد نامبرده رو آسیاب کرده، در نیم کیلو آرد برنج مخلوط کرده با شیر و شکر پخته بعضی وقتا بخورین.

نسخه پنجم

آش رشته رو با عدس، اسفناج و کشک و بدون ترشی و سرکه جفت و جور کرده، بخورین.

:
افزایش شیر مادر

نسخه ششم

گندم بوداده رو با دانه کنجد و خشخاش  و نبات پودر شده مخلوط کرده، بخورین.

نسخه هفتم

هر روز مقداری کاهو با سرکه شیره بخورین.

نسخه هشتم

عصرها ۲۵۰ گرم سرکه شیره رو با آب مخلوط کرده، بخورین.

نسخه نهم

– سلمه         – شنگه            – غازیاغی        – برنج

طرز مصرف

با مواد نامبرده سبزی پلو جفت و جور کرده، بخورین.

نسخه دهم

۱۵۰ گرم خارخسک رو تو یه کیلو شیر گوسفند بجوشونین و بذارین خشک شه و بعد دوباره بجوشونین و بذارین خشک شه و بعد واسه بار سوم این عمل رو تکرار کنین و بعد با نبات مخلوط کرده، هر روز به مقدار ۳ قاشق بخورین.

نسخه یازدهم

– ۱۵۰ گرم شاهدانه        – ۱۵۰ گرم تخم خشخاش    – ۱۵۰ گرم کنجد

طرز مصرف

مواد نامبرده رو همراه با ۳۰۰ گرم گندم  بوداده، آسیاب کنین و هم وزن اونا قند یزدی (آرد شده) اضافه کنین. هر روز به مقدار ۳ قاشق غذاخوری (صبح، ظهر، عصر) بخورین.

نسخه دوازدهم

هر روز مقدار هویج رو آب پز کرده، بخورین.

نسخه سیزدهم

مقداری کشک رو با آب ترب مخلوط کرده، بخورین.

نسخه چهاردهم

۳۰ گرم برگ گزنه رو در ۴ لیوان آب اونقدر بجوشونین تا ۳ لیوان بمونه و بعد از صافی بگذرونین و هروقت خواستین بخورین.

نسخه پانزدهم

۲۰ گرم ریشه گزنه کبیر رو در نیم کیلو آب جوشونده، از صافی گذراندهف بخورین.

نسخه شانزدهم

ریشه خار شش شاخ  رو همراه شکر جوشونده، بخورین.

نسخه هفدهم

هر روز ۲۵ گرم تخم پنبه دانه  بخورین.

نسخه هیجدهم

۱۰ گرم گلپر رو در ۳ لیوان آب به مدت ۳ دقیقه، بجوشونین و از صافی بگذرونین و بخورین.

نسخه نوزدهم

صمغ انجدان رو در سکنجبین حل کرده، بخورین.

نسخه بیستم

هر صبح تخم مرغ خونگی بخورین.

نسخه بیست و یکم

هر روز به مقدار ۱۰۰ گرم کاهو بخورین.

نسخه بیست و دوم

روزانه به مقدار ۵ گرم برگ پنج انگشت بخورین.

نسخه بیست و سوم

ریشه ترب رو خالی کرده، در آب روغن ریخته در روی آتیش بجوشونین و بعد روغن رو بخورین.

نسخه بیست و چهارم

۲۵ گرم ریشه کاسنی رو در نیم کیلو آب جوشونده، از صافی گذرونده، بخورین.

نسخه بیست و پنجم

روزانه، یه مثقال خلر  بخورین.

نسخه بیست و ششم

هر روز مقداری والک  بخورین.

نسخه بیست و هفتم

روزانه، ۲۰ گرم تره فرنگی رو پخته بخورین.

نسخه بیست و هشتم

۱قاشق تخم رازیانه رو در ۵/۱ لیوان آب جوشونده، از صافی گذرونده اونو بخورین.

نسخه بیست و نهم

هر روز مقداری شید بخورین.

نسخه سی ام

یه چنگه کوچیک برگ بابونه رو در ۳ لیوان آب به مدت ۳ دقیقه بجوشونین و از صافی بگذرونین و بخورین.

نسخه سی و یکم

۲ قاشق زیره کرمانی رو تو یه لیوان شیر گوسفند پخته بخورین.

نسخه سی و دوم

روی نون تخم سیاهدانه پاشیده بخورین.

نسخه سی و سوم

۱ قاشق انیسون رو در ۵/۱ لیوان آب اونقدر بجوشونین تا ۱ لیوان بمونه، بعد از صافی بگذرونین و بخورین.

نسخه سی و چهارم

۲۰ گرم ریشه رازیانه رو در ۴ لیوان آب به مدت ۵ دقیقه بجوشونین و از صافی بگذرونین و بعد از صافی گذرونده، بخورین.

نسخه سی و پنجم

مقداری شنبلیله رو آب پز کرده، بخورین.

جفت و جور و جمع آوری :: گروه تحریریه پرداد

.

منبع :