دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

یکی از ابزارهای بازاریابی که تأثیر مهمی در نائل شدن شرکت به اهدافش دارد، تبلیغات می باشد. آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که ادامه فعالیت شرکت بدون بازاریابی و تبلیغات برای فروش امکان پذیر نیست(امیری، 1387). همچنین یکی از مسائل مهم در قلمرو تبلیغات، ارزیابی اثربخشی آن می باشد. تبلیغ کنندگان و بازاریابان همیشه علاقه مند به تعیین تاثیر تبلیغ هایشان بر روی مشتریان خود هستند(نوروزی، 1388). اگرچه برای همه شرکتها و کسب و کارها تبلیغ لازم می باشد، اما هر نوع تبلیغی مفید و موثر نیست، و تنها از طریق ارزیابی آثار تبلیغ می باشد که می توان ضعف ها و کاستی ها را شناخت و از نتایج آن برای برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیتهای تبلیغ بهره گیری نمود و در اقدام از هزینه ها، ریسک ها و حرکتهای غیرموثر جلوگیری نمود (حیدرزاده، 1389). به کارگیری دانش رفتار مصرف کننده در جهت توسعه استراتژی بازاریابی، نوعی هنر می باشد. این موضوع به آن معنا نیست که بکارگیری اصول و فرایندهای علمی در این مورد بی تاثیر می باشد، بلکه این مفهوم می باشد که بکارگیری موفق این اصول براساس هر جایگاه خاص، نیازمند قضاوت و نگرشهای انسانی می باشد و این قضاوتها و نگرشها به سادگی در قالب قوانین و ضوابط خاص، قابل تعریف نیستند (رضایی، 1386). پس محققین بازاریابی برای برآورده کردن احتیاجات مصرف کنندگان بایستی رفتار مصرف کننده و عکس العملهای آنها را در قبال عوامل اثرگذار بر فرایند خریدار به خوبی تشخیص داده و در این راستا برنامه ریزی نمایند. با عنایت به پیچیده بودن بحث تبلیغات و نوع اثر آن و همچنین پیچیده بودن بشر، تبلیغات تجاری به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار بر درگیری ذهنی مصرف کننده مورد مطالعه قرار می گیرد( ماندگانی، 1385). درگیری ذهنی در اصل در ارتباط با چگونگی تصور مصرف کنندگان در پاسخ به تبلیغات برگرفته شده می باشد و با درک آن به عنوان سطح انگیزه داده شده به محرک، جایگاه یا وظیفه تصمیم گیری تکامل یافته می باشد. سطح درگیری ذهنی که مصرف کنندگان در تصمیم گیری در مورد یک مقوله در نظر می گیرند، از اطلاعات مدیریتی مهم می باشد و بکارگیری آن توسط بازاریابان باعث ارائه بینش به رفتار خریدار می گردد ( Jansen , 2000). در صنایع خدماتی که ارائه‎ی خدمات مستلزم برقراری ارتباط و تعامل با مشتری می باشد، رضایت کلی مشتریان مبتنی بر چگونگی رویارویی و تجربه ی آنان از سازمان می باشد(Law et al , 2004). با در نظر داشتن اینکه عموما پل ارتباطی میان مشتریان و سازمان ها در آغاز تبلیغات می باشد، لذا در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر تبلیغات و سلسله مراتب اثرگذاری آن پرداخته شده می باشد.

هدف از فصل اول اظهار کلیات پژوهش می باشد. از این رو آغاز به اظهار مسئله و ضرورت انجام پژوهش پرداخته شده می باشد، پس از ذکر چارچوب نظری پژوهش، اهداف، سولات و فرضیه های پژوهش اظهار گردیده می باشد و در ادامه جامعه آماری، نمونه آماری آمده می باشد و در نهایت تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

 1-7-1- اهداف علمی

مطالعه تاثیر ابزار  ترفیعی( تبلیغات ) بر خرید بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان

1-7-2- اهداف کاربردی

هدف بکار گیری نتایج حاصل از پژوهش در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان می باشد.

 

1-7-3- اهداف ویژه

  • سنجش اندازه تاثیر تبلیغات تلوبزیونی و رادیویی و جاده ای و روزنامه و مجلات و اینترنتی از طریق آگاهی بر فرآیند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر آگاهی بر علاقه بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر علاقه بر تمایل بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر تمایل براقدام به خرید بیمه گذاران
  • الویت بندی ابزارهای ترفیعی تبلیغات بر اقدام خرید بیمه نامه اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • ارائه راهکارهای مناسب برای بکار گیری رسانه های تبلیغاتی در جهت افزایش فروش بیمه نامه ها

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل  با فرمت ورد