عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

– کارت امتیازی متوازن مدلهای ارزیابی متوازن عملکرد

در سال 1992 در مجله هاروارد بیزنس ریویو[1] توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون ارائه گردید. این مدل با ابعاد 4 گانه حیاتی مالی، فرایندهای داخلی، مشتری، و یادگیری و رشد، در پی کنترل عملیات کوتاه مدت سازمان با چشم انداز و استراتژیهای بلند مدت آن می باشد. لذا سازمان تاکید خود را بر نسبتهای کلیدی عملکرد در محدوده اهداف متمرکز می سازد. ابعاد اصلی این مدل عبارتند از: بعد مالی، بعد فرایندهای داخلی، بعد مشتری، بعد یادگیری و رشد.

ارزیابی متوازن بر سه بعد زمانی 1)گذشته، 2) حال و 3) آینده در ارزیابی ها تاکید می نماید زیرا که ممکن می باشد عملکرد گذشته ای منجر به نتیجه ای در امروز شده یا فردا گردد، همچنین در این مدل، شاخصها به 2 نوع شاخص های محرک عملکردی[2] و پیامد[3] دسته بندی می گردند. این مدل می کوشد استراتژی های سازمانی را از طریق تعیین عوامل بحرانی موفقیت و شاخص های استراتژیک با عملیات سازمانی مرتبط نموده و میان آنها پیوند مستقر نماید (کریمی، 1385).

بیشتر مدیران کارت امتیازی متوازن را به سه علت انتخاب می‌کنند: 1- تصمیم گیری و تبیین آن 2- هماهنگی 3-خود کنترلی یا خود ارزیابی (رمضان زاده، 1390).

 

2-2-8- مطالعه سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که 25 در صد شرکت های موجود در بازار بورس تایوان به گونه قابل توجهی ساختار سازمانی خود را با سیستم های ارزیابی عملکرد مرتبط نموده اند (رمضان زاده، 1390)

در همین راستا یکی از مسائلی که در مسیر پیاده سازی سیستم های ارزیابی عملکرد،گریبان‌گیر بسیاری از سازمان‌ها شده می باشد مشکل مقایسه تفاوت ساختار سازمانی آن ها می باشد و این موضوع موجب بروز اشکالاتی در اجرای ارزیابی عملکرد شده می باشد (رمضان زاده، 1390).

لذا مهم ترین سوالی که پاسخ به آن در این بخش مهم می‌نماید این می باشد که کدام یک از سیستم ها و مدل های ذکر گردیده، جهت ارزیابی عملکرد بانک ملت استان گیلان بهترین می‌باشد؟ با در نظر داشتن مطالعه های صورت گرفته روی مدل های مختلف ارزیابی عملکرد و ماهیت ساختار سازمانی بانک ملت استان گیلان، پاسخ این سوال منجر به انتخاب” مدل کارت امتیازی متوازن” گردید.

[1] Harvard Business Review

[2] Performance Drivers

[3]  Outcomes Measures

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

مطالعه امکان سنجی اجرای “تکنیک ارزیابی متوازن[1]“در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

– مطالعه اجرای دیدگاه مالی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه مشتری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه فرآیندهای داخلی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه رشد و یادگیری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

[1] Balance score card

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت  با فرمت ورد