دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایا و پیامدهای بهره گیری از هوشمندی رقابتی

سه گام اساسی موفقیت هوشمندی رقابتی عبارتند از: (Colakoglu,2011,1616)

جمع آوری اطلاعات

استخراج اطلاعات

بکار بردن مفاهیم اطلاعات

هوش تجاری[1] بعنوان یک طبقه وسیعی از برنامه های کاربردی و تکنولوژیکی برای جمع آوری ، ذخیره سازی، تحلیل و فراهم آوردن دسترسی به داده ها برای کمک به بهره گیری کنندگان موسسه برای تصمیم گیری بهتر ،تعریف شده می باشد( Colakoglu,2011,1616)

منابع اصلی هوشمندی رقابتی عبارتند از:(fitzpatric,2003.p.5)

کارهای مربوط به بایگانی و انتشار

اسناد دولتی

پایگاه داده رقابتی آن لاین

مصاحبه با پرسنل شرکت یا کارشناسان صنعت

با بهره گیری از هوشمندی رقابتی ، شرکت ها ممکن می باشد در عرصه های زیر به عملکرد بهتری برسند:

کسب و بدست آوردن کسب و کار جدید

نگهداری و حفظ کسب و کار فعلی

بهبود در عملکرد فروش– نیرو[2] و اصول اخلاقی در تجارت

McGinangle, 2004, p.68)           )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نه هر نوع هوشمندی بلکه هوشمندی رقابتی سازماندهی شده در استراتژی شرکت تأثیر اساسی دارد . مزایای یک رویکرد هوشمندی رقابتی سازماندهی شده عبارتند از :Gilad,1989.p.33))

3شناسایی فرصتهای تجاری جدید

3سهیم شدن در عقاید

3بهبود توانایی برای پیش بینی های باورنکردنی

3بهبود مهارتهای تحلیلی مدیران

3ادغام و یکی شدن عقاید مختلف و متمایز باهم

اهداف بهره گیری از سیستم اطلاعاتی هوشمندی رقابتی سازماندهی شده در شرکت ها و سازمانها عبارتند از:

æافزایش رقابت پذیری سازمان

æپیش بینی با یک سطح بالایی از اعتماد ، ارزیابی های محیطی سازمان ، فعالیت های رقبا ، نیازمندی های مشتریان

æفراهم کردن یک طرفداری بهتر و بیشتر برای فرایند تصمیم گیری استراتژیک

(Poppa &Cucui, 2009, 330)

[1]– Business intelligence(BI)

[2]– Sales-Force

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد