دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اول

هوشمندی رقابتی

2-1-1)مقدمه

در سالهای اخیر “هوشمندی رقابتی” به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده می باشد و با شرکت های بزرگ عجین شده می باشد: اما بایستی پرسید تاثیر هوشمندی رقابتی بر تصمیم گیری استراتژیک شرکت چیست؟نوع آرمانی هوشمندی رقابتی ویژگی هایی دارد : از قبیل پویش و جست و جوی دقیق در منابع اطلاعاتی مختلف و داده کاوی ، تشخیص زود هنگام خطرات و فرصت ها ، ارائه ی موثر به هنگام و چندرسانه ای اطلاعات ، فشرده سازی داده ها و اطلاعات ، تسهیم دانش و اطلاعات ، توانایی ایجاد گزارش ها در برابر پرس و جوها در لحظه و ذخیره سازی اطلاعات و محافظت از آنها. نتایج پژوهش نشان می دهد که این ویژگی ها بر فرایند تصمیم گیری استراتژیک موثرند، اما هوشمندی رقابتی بیشترین تاثیر را بر مراحل اولیه فرایند تصمیم گیری استراتژیک دارد و کمترین تاثیر را بر توسعه گزینه های استرتژیک و انتخاب و ارزیابی دارد.(رضاییان،لشکربلوکی،1389،ص43)

هوشمندی رقابتی ابزاری تجاری می باشد که به فرآیند مدیریت راهبردی در سازمان ها کمک کرده و عملکرد کسب و کار را از طریق افزایش دانش ، ارتباطات داخلی و کیفیت برنامه های راهبردی افزایش می دهد . هوشمندی رقابتی سمت و سوی رقابت را نشان داده و به شرکت ها این امکان را می دهد که از طریق تجزیه و تحلیل حرکات رقبا بتوانند قبل از آنکه تحت تاثیر محیط پیرامون قرار بگیرند ، نسبت به پیش بینی و توسعه بازار اقدام کنند که این امر در بلند مدت منجر به کسب مزیت رقابتی پایدار می گردد.(دولت آبادی و دیگران،1390، ص 9) اگر سازمان ها بخواهند در بازارهای تجاری امروز دوام بیاورند ، نیازمند آنند که رقبای خود را بشناسند تا در عرصه رقابت همچنان پابرجا بمانند و این موضوع یک واقعیت در دنیای تجاری و کسب و کار امروز می باشد و این امر از طریق فرآیند هوشمندی رقابتی ممکن خواهد گردید.

هر روز به تعداد شرکت های تجاری که فرآیند هوشمندی رقابتی را به زمینه عملیاتی خود وارد می کنند اضافه می گردد . توسعه تکنولوژی و پیشرفت اینترنت به همه سازمان ها این اجازه را می دهد که از تکنیک های هوشمندی رقابتی بهره گیری کنند.(Atta way, 1999, p.50)

غالبا درک نادرستی از هوشمندی رقابتی می گردد. چنانچه عده زیادی آن را جاسوسی تجاری می دانند.دلیل این اغتشاش و درک غلط، داشتن فعالیت های مشابه شرکت های تجاری می باشد. از آنجایی که این شرکت ها فعالیت های مشابهی را انجام می دهند هوشمندی رقابتی را تجسس در کارشان قلمداد می کنند . در صورتی که جاسوسی اقدام غیراخلاقی بوده و در بیشتر کشورها ممنوع می باشد و این عقیده جاسوس بودن مانع از توسعه مطالعات هوشمندی رقابتی می گردد. .(Colakoglu,2011,p.1615)

در جهان متحول و دگرگون کنونی مدیریت هوشمندی رقابتی یک وظیفه مهم در سازمان کشورهای توسعه یافته می باشد چراکه مدیران این سازمان ها این واقعیت را درک کرده اند که اگر وظایف و فعالیت های رقبایشان را نظارت و کنترل نکنند برنامه استراتژیکشان در مبارزه اقتصادی و عرصه رقابت با شکست مواجه خواهد گردید. (Strauss,Du Toit,2010,304)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد