دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

چرخه هوشمندی رقابتی

(Bose,2008,513)

 

انجمن هوشمندی رقابتی حرفه ای ، چرخه هوشمندی رقابتی را بعنوان فرایندی توصیف می کند که اطلاعات جمع آوری شده خام را ارزیابی و تحلیل نموده و در اختیار خط مشی گذاران برای بهره گیری در تصمیم گیری های سازمان،می گذارد.

5 مرحله مستمر در این چرخه عبارتند از:

برنامه ریزی و جهت دهی[1]

این مرحله نیازمندی های شرکت را در مفاهیم زیر تعریف می کند:

چه اطلاعاتی مورد نیاز می باشد؟چرا این اطلاعات نیاز می باشد؟چه زمانی این اطلاعات رخ داده و موردنیاز می باشد؟(Bose,2008,513)

دوتویت و مولر [2]عقیده دارند که برنامه ریزی 80% فرایند هوشمندی رقابتی را در برمی گیرد در حالیکه اجرای واقعی تنها 20%درصد می باشد.برنامه ریزی یک مسیر معین از فعالیت ها را برای کارکنان فراهم می کند. DuToit& Muller.2004.p.9) )

مک لود[3]برنامه ریزی جامع عقلایی را شامل 4 مرحله می داند:

ایجاد هدف ، شناسایی جایگزین ها و بدیل ها ، ارزیابی وسایل پیش روی اهداف و اجرای تصمیمات به همراه چرخه بازخورد و تکرار این چرخه(. Macleod.1996.p1)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روشن می باشد که برنامه ریزی صحیح پشتوانه و ستوان فقرات یک فرایند هوشمندی رقابتی خوب می باشد.لازم و ضروری می باشد که هوشمندی رقابتی به گونه حرفه ای به یک برنامه ریزی موفق مجهز گردد تا بتواند تشخیص دهد چطور نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و توانایی جهت دهی به سازمان داشته و دارای کیفیت بالای رهبری باشد( Strauss & ets,2010,308)

گردآوری[4]

این مرحله شامل شناسایی همه منابع اطلاعاتی بالقوه ،جستجو و پژوهش و جمع آوری داده ها ی درست از همه منابع موجود و قرار دادن آنها در یک فرم و ترکیب منظم می باشد. Bose, 2008, 513))

مهارتهای ضروری برای گردآوری اطلاعات عبارتند از:

åدانش روشهای مختلف کسب منابع داخلی و خارجی

åارزیابی و مدیریت منابع اطلاعاتی دسته اول و دوم

åمهارت و توانایی پژوهش و مطالعه رسمی و داشتن اصول آخلاقی نسبت به فرآیند گردآوری

åکسب اطمینان از اعتبار و روایی منابع Heppes,2006,p.31) )

تحلیل[5]

این مرحله سخت ترین مرحله از مراحل چرخه هوشمندی رقابتی می باشد و شامل تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده برای تعیین الگوها ،ارتباطات و اصول غیراخلاقی موجود در آن ، به تعبیری تعبیر و تفسیر داده های جمع آوری شده خام به هوشمندی قابل تعقیب قانونی ، می باشد . تحلیل داده های جمع آوری شده را بامعنی و قابل اجرا نموده ، تصمیم گیری را بهبود بخشیده و توسعه راهبردهایی را قادر می سازد که یک مزیت رقابتی پایدار را پیشنهاد می کنند . تجزیه و تحلیل سودمند نیازمند خلاقیت ، آگاهی و توانایی جستجوی بیشتر می باشد. گاها این مرحله با عنوان تحلیل استراتژیک دانسته می گردد.( Bose, 2008, 513)

تحلیل هوشمندی رقابتی بایستی خلاق بوده و توانایی پیشنهاد بحث های استقرایی و استنتاجی را داشته باشد و رویکرد صحیحی را برای جایگزینی جایگاه مناسب با در نظر داشتن چارچوب یک موضوع ویژه و خاص داشته باشد.(Heppes, 2006, p.36)

تعریف و خصوصیت تحلیلگر هوشمندی رقابتی:

تحلیلگر هوشمندی در مدیریت کردن فرایند بسیار اثرگذار بوده و به صورت کاملاً پیوسته ، همانند یک دیده بان در جستجوی فرصت هاست. تحلیلگر هوشمندی ، غالباً ساختارهایی از متخصصان هوشمندی در امور نظامی را در خود دارند . تحلیلگر هوشمندی دائماً به دنبال اطلاعات استراتژیک در لابلای منابع اطلاعاتی عادی می باشد، اما بایستی گفت که سیستم های اطلاعاتی شرکت واقعاً ساختار نیافته اند. (پرهیزگار و جاوید،1392،ص 5)

مولر معتقد می باشد وجود نقاط کور و شکاف در تحلیل فرایند هوشمندی رقابتی اجتناب ناپذیر می باشد پس تحلیل گر بایستی تسلط کامل به موضوع داشته ، زمان شروع و پایان تحلیل را بداند.( Muller 2000.p.8)

تحلیل گر هوشمندی رقابتی نباید تنها بر حقایق تکیه کند بلکه بایستی بر قوه درک ، بینش و شهود خود نیز متمرکز گردد و از ابهام گریزان نباشد بلکه ابهامات را قبول کرده و پذیرا باشدMurphy,2005,p.5))

تحلیل گر هوشمندی رقابتی به مقصود اجتناب از دام های موجود برسر راه فرآیند تحلیل بایستی از موارد زیر خودداری نماید:

-Planning & Direction13

[2]-Du Toit& Muller

[3]-Macleod

[4]-Collection

[5]-Analysis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد