عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

– سیستمهای سنتی ارزیابی عملکرد

2-1-5-1-1- سیستم اندازه گیری حسابداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این روش شاخصهای مالی متعددی که به مقصود ارزیابی یک سازمان بکار گرفته می شوند ارائه شده می باشد که بعضی از آنها عبارتند از:

  • جریان نفدی سرمایه گذاری
  • نرخ بازده داخلی
  • ارزش افزوده اقتصادی
  • سود
  • بازده نسبت به متوسط سرمایه به کار گرفته شده
  • بازگشت روی فروش

اما اندازه گیری های مالی به علت های زیر برای ارزیابی کامل سازمان ناکافی می باشد:

  • این اندازه گیری ها صرفا”نگاه به گذشته دارند وبرای ارائه تصویری از آینده مناسب نیستند.
  • این اندازه گیری به استراتژی های مهم شرکت در بخشهای غیر مالی نظیر مشتری خدمات

اعتبار وکیفیت محصولات نمی پردازد.

  • این اندازه گیری به بحث در مورد وظایف می پردازد نه فرآیند هایی که بایستی ما را به اهداف برسانند و وظایف را شکل دهند.(روغنیان 1387)

2-1-5-1-2- روش ABC

در این روش فعالیتها به اجزای کوچک  و منفرد تفکیک می شوند. هزینه و زمان اجرای کار برای هر یک از فعالیتها مشخص می گردد. بدین وسیله می توان بهره وری هر فعالیت را اندازه گیری نمود.

با بهره گیری از این روش می توان  هزینه کارهای مختلف مثلاً هزینه فروش یک محصول یا هزینه بازاریابی یک محصول خاص و…را مشخص نمود.ABCجایگزینی برای سیستم حسابرسی سنتی نیست اما مکملی برای آن سیستم به مقصود درک بهتر عملکرد یک سازمان به شمار می رود.

ABC را بایستی همراه با یکی از روشهای اندازه گیری عملکرد به کار برد تا بازدهی مناسب داشته باشد.(روغنیان،1387).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

مطالعه امکان سنجی اجرای “تکنیک ارزیابی متوازن[1]“در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

– مطالعه اجرای دیدگاه مالی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه مشتری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه فرآیندهای داخلی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه رشد و یادگیری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

[1] Balance score card

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت  با فرمت ورد