پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش ویژه برند[1]

مؤسسه علمی بازاریابی ارزش ویژه برند را چنین تعریف می کند:

مجموعه ای از تداعی ها و رفتارها در بخش مشتریان برند، اعضای کانال و شرکت مادر که به برند امکان می دهد اندازه بیشتری درآمد داشته باشد یا حاشیه ی سود بیشتری نسبت به زمانی که بدون برند می باشد، داشته باشد و این امر به برند مزیت قوی، پایا و متمایزی را پیش روی رقبا می دهد(Ming Tan and et al,2012).

طبق تعریف کلر[2](2003) ارزش ویژه برند به برندی تصریح دارد که به خوبی شناخته شده و در ذهن مصرف کننده به شکل منحصر به فرد و مطلوبی شناخته شده می باشد. کلر در مطالعات خود اظهار می کند که ایجاد یک ارزش ویژه برند قوی، یک فرایند تدریجی و چند مرحله ای می باشد که می توان آن را به یک نردبان تشبیه نمود. در این نردبان خروجی نهایی به موفقیت مرحله قبلی بستگی داردکه شامل برجستگی، عملکرد، تصویرسازی، قضاوت و احساس برند می باشد(Hsu and et al,2012).

این مفهوم می تواند از دید تولید کننده، خرده فروش یا مشتری بحث و مطالعه گردد. در حالی که تولیدکنندگان و خرده فروشان به کارکردهای استراتژیک ارزش ویژه برند تمایل دارند، سرمایه گذاران بیشتر به مفهوم مالی تعریف شده علاقه نشان می دهند. اگر برند هیچ معنا و مفهومی برای مشتری نداشته باشد، هیچ یک از تعاریف، دیگر معنادار نخواهد بود. یکی از جامع ترین و عمومی ترین تعاریف از ارزش ویژه برند، عبارت می باشد از:>> مجموعه ای از قابلیت ها و دارایی های ضمینه یک برند، نام و نشانه ای می باشد که به ارزش ارائه شده توسط یک محصول برای شرکت و مشتریانش افزوده یا از آن ارزش کسر می کند<<(سلطانی و همکاران،1392).

پنج عامل ارزش ویژه برند را تحت تأثیر قرار می دهند. در واقع ارزش ویژه برند (مانند ارزش ویژه شرکت) مجموعه ای از دارایی ها و متعلقات مرتبط با یک برند می باشد که ارزش برند را افزایش می دهد یا از آن می کاهد. این پنج عامل عبارتند از(سبحانی و عثمان،2012):

 • آگاهی در مورد نام (شهرت نام)
 • حفظ و نگهداری در ذهن
 • کیفیت ادراک شده
 • بهتر به نظر آمدن / شایسته تر برای من (از نظر کارکرد، اعتماد، بادوام تر)
 • وفاداری نسبت به برند
 • عملکرد بادوام تر و طولانی تر
 • پیوندهای مثبت
 • طرفداری مالی، ترغیب مردم برای بهره گیری از کالا، تایعیت حقوقی
 • دارایی های دیگر
 • مارک های تجاری، کانال های اجرایی، سیستم های تبلیغات

[1].Brand Equity

[2]. Keller

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

 • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 

 • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
 • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید