دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت ومزیت بکارگیری هوشمندی رقابتی

امروزه سازمان ها به گونه فزاینده ای به هوشمندی رقابتی توجه دارند زیرا که هوشمندی رقابتی از نیاز سازمان به گردآوری ، تعبیر و تفسیر و انتشار اطلاعات بیرونی طرفداری می کند. امروزه هوشمندی رقابتی یک فعالیت ضروری در سازمان ها به شمار می آید . هوشمندی رقابتی از فرآیندهای استراتژیک سازمان ها طرفداری کرده و بعنوان یک گیرنده[1]اقدام می کند تا به مدیران عالی سازمان اطلاع دهد که آیا هنوز در صحنه رقابت هستند یا خیر.(Havenga& Botha, 2003)

مطالعه اخیر 500  شرکت موفق نشان داده می باشد که همگی آنها در استراتژی های تجاریشان ،55% از هوشمندی رقابتی بهره گیری کرده اند.اگرچه افزایشی در تعداد شرکت هایی که با فرایند تحلیل هوشمندی رقابتی کنار می آیند و از آن بهره گیری می کنند دیده می گردد اما بسیاری از شرکت ها هنوز با این فرآیند در تنازع و کشمکش بوده و مبارزه می کنند. برای این مبارزه دو دلیل عمده و اصلی هست:

دلیل اول جهالت و عدم آگاهی و شناخت شرکت ها نسبت به هوشمندی رقابتی می باشد. بسیاری از شرکت ها واقعا نمی دانند چطور اطلاعات بیرونی را به گونه موثر و صحیح جمع آوری و تجزیه و تحلیل نمایند. دومین دلیل ، تکبر و غرور و خود بزرگ بینی بعضی از شرکت هاست. بعضی از شرکت ها تصور می کنند که به مشتریان بشتر از دیگران خدمت می کنند و این سبب می گردد که نسبت به فعالیت های رقبا بی اهمیت باشد.Bose, 2008, 511))

استرتژی های مدیریت به مقصود بالابردن قابلیت رقابتی خود به اندازه زیادی به هوشمندی رقابتی متکی هستند.”کاهانر”(1996) اظهار می کند که هوشمندی رقابتی آخرین اسلحه در جنگ اقتصادی دنیا شده می باشد.در بسیاری از چشم اندازهای ضروری و صد در صد اقتصادی کشورها ، هوشمندی رقابتی روش و ابزاری برای غلبه بر بزرگترین و صنعتی ترین کشورها در جنگ اقتصادی می باشد. کشورهایی که این فرایند را بکار می گیرند با بهره گیری از قوه تعقل و هوش و ذکاوت خود به جای اسلحه ، اطلاعات خام را به هوشمندی قابل بهره گیری برای جایگاه های اقتصادی خود تبدیل می کنند. (Strauss,Du Toit,2010,304)

“کاهانر”علت های نیاز شرکت ها به هوشمندی رقابتی در اقتصاد جهانی را به تبیین زیر اظهار می کند:

امروزه سمت و سوی تجارت و کسب و کار به گونه فزاینده ای افزایش می بابد پس شرکت ها نیازمند اداره پروژه های بیشتری بوده و مجبورند تصمیمات زیادی را با سرعت بیشتری نسبت به گذشته بگیرند. در دنیای کنونی توسعه تکنولوژی به ابداع روابط بی سیم و تلگراف ، کامپیوترهای شخصی ، اینترنت ، بیوتکنولوژی و … منجر شده می باشد. این امر سرعت و موجودیت روابط را افزایش داده و شرکتها در حال آزمون اضافه بار اطلاعاتی هستند. امروزه دستیابی گسترده به منابع ، رقبای جهانی را افزایش داده و اهمیت مجاورت و نزدیکی فیزیکی را کاهش داده می باشد. در نظام اقتصادی موجود رقابت ها تهاجمی تر شده اند و از آنجایی که سهم بازار شرکت ها در برابر مخارج رقبایشان افزایش یافته ، بسیاری از بازارها در حال رشد می باشند. امروزه تغییرات سیاسی با سرعت و با قدرت شرکت ها را متاثر می کند . بسیاری از شرکت ها در دهه های اخیراز نظام کمونیستی و سوسیالیزمی به نظام سرمایه داری حرکت کرده اند. (Kahaner,1996,pp.28-31)

[1]-sensor

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد