پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط برند[1]

برند هسته ی مرکزی هر آن چیز که که مصرف کنندگان می خواهند، نیاز دارند و آن را ارزشمند می پندارند، می باشد. ارتباط برند باعث حداکثر شدن آگاهی نسبت به برند و یادآوری هر چه بیشتر آن می گردد. از این رو مشتریان برندی را می خرند که بالاترین اندازه یاداوری را داشته و بیشترین رضایت خاطر در مشتریان را پدید آورد. ارتباطات برند، واکنش مشتریان را تحت تأثیر قرار داده که می تواند آن را با تجزیه و تحلیل متغیرهایی هچون آگاهی از برند بر حسب یادآوری، شناسایی نقاط قوت و یگانگی برند در ذهن مصرف کنندگان اندازه گیری کند که می تواند حافظه ی مشتریان را در ایجاد یک تصویر مثبت از برند تحت تأثیر قرار دهد(ابراهیمی و منصوری،1392).

زهیر نیز در سال 2011 ارتباط برند را جزء اصلی در مدیریت ارتباط برند[2] با مصرف کنندگان، کارکنان، عرضه کنندگان، اعضای کانال، رسانه ها، قانون گذاران دولتی و اتحادیه ها؛ می داند. ارتباط برند، با ملحق کردن مصرف کنندگان به برند جهت قوی تر کردن ارتباط ی برند با مشتریان، در طی زمان منجر به افزایش وفاداری به برند می گردد(Zehir et al,2011).

ایشان همچنین ارتباط برند را یک عامل بسیار مهم در ارائه ی موفقیت آمیز یک خدمت جدید به شمار می رود و هدف کلیدی آن را قابل لمس کردن خدمات، بویژه آنهایی که تازه و بدیع هستند، می داند. ارزیابی کلی مصرف کنندگان از برند چه خوب یا بد، متضمن معناهایی می باشد که مصرف کنندگان به یک برند نسبت می دهند و رفتارهای خرید آنان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. توجه های مثبت نسبت به برند همچون اعتماد برند و وفاداری برای موفقیت بلند مدت حیاتی هستند. توانایی اسامی برند جهت فراخوانی احساساتی از قبیل اعتماد و اطمینان حاکی از آن می باشد که اسامی نباید به عنوان، شاهراه اصلی ارتباط در خلق توجه های برند نادیده انگاشته گردد(همان منبع).

اینکه پیام دهنده یا بازاریاب بایستی کانال های ارتباطی را تعیین کند. دو نوع کانال ارتباطی هست: ارتباط دو طرفه (شخصی) و ارتباط یک طرفه (غیر شخصی)

کانال ارتباطی دوطرفه (شخصی): دو یا سه نفر، به گونه مستقیم، با یکدیگر ارتباط مستقر می کنند. احتمال دارد که این ارتباط رودررو، از طریق تلفن یا حتی از طریق پست انجام گردد. کانال های ارتباطی شخصی اثربخش هستند، زیرا فرد می تواند دیگری را مخاطب قرار دهد و از نتیجه اقدام خود آگاه گردد. بعضی از کانال های ارتباطی شخصی از طریق شرکت، به صورت مستقیم، کنترل می گردد. برای مثال، فروشنده شرکت در بازار مورد هدف با خریداران زیادی تماس می گیرد. اما در سایر کانال های ارتباطی شخصی از طریق کانال های دیگر، که به صورت مستقیم تحت کنترل شرکت نیست، با خریداران تماس می گیرد. این شیوه ای مستقر کردن ارتباط عبارت اند از بهره گیری از متخصصان مستقل (مانند گروه طرفداری از مصرف کننده، راهنمای خرید مصرف کننده و دیگران) که برای خریداران موجود در بازار مورد هدف خطابه هایی ایراد می کنند. یا امکان دارد با بهره گیری از همسایگان، دوستان، اعضای خانواده و همکاران به خریداران مورد نظر دست یابند و بدین وسیله ها با آنها ارتباط مستقر نمایند. آخرین کانال ارتباطی را نفوذ کلام[3] می نامند، می تواند در زمینه های زیادی اثربخش واقع گردد. در مورد محصولات گران قیمت، پرریسک یا محصولاتی که بسیار در معرض دید افراد می باشد تماس های شخصی می تواند اثرهای زیادی بگذارد. برای مثال، خریداران خودرو و وسایل و لوازم منزل، اغلب پا را از حد منابع و رسانه های عمومی فراتر می گذارند و نظر افراد نظریه پرداز و آگاه را جویا می شوند(ابراهیمی و منصوری،1392).

[1]. Brand Communication

[2]. Brand Relationships

[3].Word – of – mouth influence

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد