عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام مدیریت هوشین

تاریخچه پیدایش مدیریت هوشین به دهه 1960میلادی بر می گردد. در این زمان از تلفیق دو نظریه مدیریت بر مبنای هدف و کنترل کیفیت آماری[1] مدیریت هوشین به وجود آمد. مدیریت هوشین از اواخر دهه 80 واوایل دهه90 میلادی وارد ادبیات مدیریت غرب شده می باشد. مدیریت هوشین فرآیندی می باشد که طی آن استراتژی ها و اهداف بلند مدت به اهداف کوتاه مدت (معمولاً سالانه) و برنامه های اجرایی تبدیل می گردد و به متولیان انجام فعالیتها انتقال می یابد و با تعیین شاخص هایی اندازه تحقق اهداف اجرای برنامه سنجش و کنترل می گردد. بازخورد این سنجش در پایان دوره ارزیابی بر اهداف و استراتژی ها اثر می گذارد و در به روز کردن آن کمک می کند. مدیریت هوشین را می توان این گونه تعریف نمود:((نظامی می باشد برای ترجمه چشم انداز و اهداف سازمان به روشهای عملی و قابل سنجش در سرتاسر سازمان. در این نظام اهداف کیفی و قابل حصول ترجمه می گردد و بر مسائل اساسی و مهم به مقصود بهبود تمرکز می گردد)).

شایان ذکر می باشد که شکستن اهداف بر اساس تجزیه تحلیل واقعیات انجام می گیرد. علاوه بر موارد فوق مدیریت ارشد شرکت در پایان سال یک برنامه آسیب شناسی را به اجرا در می آورد تا بر اساس آنها اطلاعاتی در مورد تاثیر روش ها و اهداف مشخص شده در هوشین تغییرات محیطی اتفاق افتاده  تاثیر برنامه های دراز مدت و میان مدت کسب می نماید (قلیزاده و آزادی خواه، 1389).

2-1-5-2-6- مدل تعالی سازمانی اروپا[2]

مدل تعالی سازمانی اروپا در سال 1991 به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه گردید، این اقدام در سال 1992 عملی گردید. این مدل نشان دهنده مزیت های پایداری می باشد که یک سازمان متعالی بایستی به آنها دست یابد. این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص گردید که سازمانهای بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن بهره گیری کنند (شایق،1384). مدل تعالی سازمانی اروپا چارچوبی غیراجباری بر پایه نه معیار می باشد که پنج معیار توانمند ساز و چهار معیار آن نتایج می باشد. معیارهای توانمند ساز، آن چیز که را که سازمان انجام داده پوشش می دهند و معیار های نتایج، آن چیز که را که سازمان بدست می آورد را پوشش می دهند (اکبریان، 1388). موارد بهره گیری از مدل تعالی سازمانی اروپا را می توان به ترتیب زیر عنوان نمود:

1-خود ارزیابی 2-تدوین استرتژی 3-تدوین چشم انداز 4-مدیریت پروژه 5-ادغام سازمانها  6-مدیریت تامین  کنندگان.

[1] SQC

[2] EFQM

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

مطالعه امکان سنجی اجرای “تکنیک ارزیابی متوازن[1]“در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

– مطالعه اجرای دیدگاه مالی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه مشتری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه فرآیندهای داخلی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه رشد و یادگیری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

[1] Balance score card

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید