پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

رضایتمندی برند

رضایت، یک پاسخ مؤثر می باشد و متعاقب تجربه ای قابل انتظار و غیر مستحکم به دست می آید که شامل فرآیندی نظاره ای می باشد. مشتریان پس از ارزیابی عملکرد، نتایج را قبل از خرید یا مصرف مجدد با انتظارات خود مقایسه می کنند و هرگونه اختلاف منجر به پافشاری می گردد. رضایت مندی عامل مهمی برای ایجاد روابط می باشد. رضایت درواقع یک واکنش احساسی یا شناختی به برند، پس از انجام فرآیند خرید و بهره گیری نسبتاً طولانی از آن می باشد. رضایت تأثیر مهمی در ایجاد یک توجه شناختی مثبت، اعمال می کند. به تعبیری رضایت مقدمه شناخت می باشد، زیرا مشتریان راضی نسبت به تحقق نیازهای شخصی خود آگاه شده اند. مشتریان راضی از خدمات و محصولات، با احتمال بیشتری شناخت مثبت پیدا می کنند(Ningsih and Segoro,2014). رضایت یک شکل منحصر به فرد از مفهوم کیفیت بوده و فرض می گردد که روی وفاداری مشتری به گونه مستقیم تأثیر گذار باشد و منجر به خرید مجدد وی گردد. ویرتز و بیتستون[1] اظهار داشته اند رضایت حاصل یک بخش شناختی و یک بخش عاطفی (احساسی) از ارزیابی یک فرآیند مصرف می باشد که هر دوی آنها در مدل سازی رفتار مصرف کننده در طراحی خدمات، با ارزش و ضروری می باشند. همچنین الیور عقیده دارد؛ احساس به موازات قضاوت های شناختی متنوع در ایجاد رضایت تأثیر اعمال می نماید و برای درک فرآیند مصرف مشتریان لازم است. پس، بعضی شاخص های رضایت، بُعد شناختی و بعضی دیگر طبیعت احساسی و تأثیر پذیر آن را نشان می دهند. اما در اکثر تحقیقات به اقدام آمده دیدگاه عاطفی یا احساسی پذیرفته شده می باشد. به گونه کلی می توان ارتباط میان رضایت مشتریان با وفاداری مشتری و سودآوری سازمان را در شکل زیر اختصار نمود(مؤمنی و محمدی، 1392).

رضایت مشتریان به این معناست که آنها از نحوه برخورد و ارائه خدمات سازمان راضی می باشند و سازمان در جذب و حفظ ایشان موفق اقدام نموده می باشد. این مشتریان به هر اندازه که زمان و مبلغ بیشتری را برای سازمان صرف نمایند انتظار کیفیت بالا در دریافت خدمات را خواهند داشت(Yu-Te and et al,2012).

[1]. Wirtz & Bateson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد