دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم مزیت رقابتی

مزیت رقابتی از مفاهیم اساسی در کسب وکار بین المللی می باشد که جایگاه رقابتی سازمان را تعیین می کند و به سازمان توانایی ایجاد جایگاه تدافعی در برابر رقبایش را می دهد.

در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق می باشد. نخست ، این مسیر ، فرایند دنباله داری می باشد که به عملکرد عالی و رقابت پذیری سازمان منجر می گردد.دوم ، به دلیل افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت ، مزیت رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید می گردد یا از نظر مشتریان به زودی رنگ می بازد و بایستی با مزیت های جدیدی جایگزین شوند . بر این اساس سازمان بایستی به دنبال کسب مزیت های رقابتی خود باشد.

یک سازمان زمانی به مزیت رقابتی دست می یابد که ارزش زیادی برای مشتریانش در مقایسه با سازمان های رقیب ایجاد کند . البته دو نوع مجزا مزیت رقابتی هست . یکی مزیت هزینه یعنی سازمان ها محصولات و خدماتشان را با یک هزینه پایین ارائه می دهند و این در ارتباط با هزینه های پایین تولید ، تدارک ، توزیع و غیره می باشد و دوم ، مزیت متمایز می باشد یعنی اینکه مشتریان تفاوت اساسی در ویژگی های محصول وسازمان را نسبت به رقبا نظاره کنند. در واقع مزیت رقابتی اندازه درک راهبرد رقابتی از طریق هزینه پایین ویا فرق از طریق ایجاد ارزش می باشد.

مزیت هزینه ، کوشش های نظام مند سازمان را برای افزایش کارایی می طلبد در صورتی که مزیت متمایز به عنوان مزیت های محصول و خدمات در نظر گرفته می گردد که با نوآوری در آنها ، افزایش کیفیت محصول یا خدمات و همچنین پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و برآوردن انتظارات آنها ایجاد می گردد.

محققان و پژوهشگران برجسته بازاریابی ، مزیت رقابتی را توانایی سازمان برای اجرای یک یا چند راه می دانند که رقبا نمی توانند با آن روبرو شوند. مزیت رقابتی برای بقا وتوسعه سازمان در بازار حیاتی می باشد. اگر سازمان بتواند راهبرد رقابتی اش را با جایگاه های متغیر بازار مطابقت دهد می تواند به تنهایی به اهدافش برسد و بقایش را به گونه مستمر در بازار حفظ کند. سازمان با آگاهی از فعالیت های خودش همچنین توسعه مکانیسم های خاص رقابتی می تواند به مزیت رقابتی دست یابد و بر رقبایش در بازار غلبه کند.(دولت آبادی و دیگران،1390،ص11)

-«مزیت رقابتی ، فرق در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی می باشد که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند»

-«مزیت رقابتی اندازه فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا می باشد»

-«مزیت رقابتی ، ارزشی می باشد که سازمان به مشتریان خود عرضه می کند؛ به نحوی که در آن وقت این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی گردد»

-«مزیت رقابتی ، ارزش های قابل ارائه شرکت برای مشتریان می باشد؛ به نحوی که این ارزش ها از هزینه های مشتری بالاتر باشد»

با در نظر داشتن تعاریف فوق در مورد مزیت رقابتی بیانگر این می باشد که مفهوم مزیت رقابتی ، ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد؛ به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چقدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیک تر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد