عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

– نظام مدیریت بر مبنای هدف

فلسفه مدیریت بر مبنای هدف و زمینه پیدایش آن بر مبنای این می باشد که ارزشیابی افراد به جای ارزشیابی ویژگی های شخصی و رفتاری آنها عملکرد آنها بر اساس اندازه دستیابی به اهدافی که تعیین شده می باشد مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مدیریت بر مبنای هدف آغاز اهداف کلان سازمان تعیین می شوند و سپس با بحث و مذاکره مدیران در سطوح مختلف و نهایتاً کارکنان این اهداف خرد می گردند و در انتها به همه سازمان سرایت می کنند. در نهایت افراد بر اساس اندازه تخقق اهداف تعیین شده و بدون در نظر داشتن چگونگی تحقق آن ازیابی می شوند. در مورد این روش می توان اظهار داشت که مدیریت بر مبنای هدف یک نظام مدیریتی نتیجه گراست نه مدیریت طریقه گرا. یعنی اهمیت حصول نتیجه بیشتر از اهمیت فرآیند رسیدن به نتیجه می باشد و همچنین این روش بر اهداف کوتاه مدت تاکید دارد و تاکید کمتری بر اهداف بلند مدت و استراتژیک دارد (غلامی و نور علیزاده،1387)

2-1-5-2-3- نظام مدیریت کیفیت جامع[1]

مدیریت بر مبنای هدف به عنوان یک توجه و فلسفه می باشد که بر اساس آن مفهوم کیفیت و جلب رضایت مشتری در همه جای سازمان جاری می گردد. مدیریت کیفیت جامع دارای ابزارهای سنتی فلوچارت[2] هیستوگرام نمودار پارتو نموادر علت و معلول نمودار های کنترل شوارت و نمودار پراکندگی می باشد که تاکید و محور همه این ابزارها کنترل و تجزیه و تحلیل های آماری می باشد و این در حالی می باشد که هفت ابزار عبارتند از: نمودار وابستگی نمودار ارتباطی نمودار سیستمی نمودار ماتریسی نمودار ماتریس تحلیل داده ها نمودار پیش بینی نقص عمده در طرح فرآیند و نمودار برای مدیریت کیفیت جامع مفاهیمی را ارائه        می دهد که پیاده سازی آن نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و وجود انگیزه کافی در پرسنل می باشد به طوریکه مفاهیم آن بایستی در سراسر سازمان نهادینه گردد و کلیه پرسنل به آن معتقد شوند و در اجرا پایبند بمانند (غلامی و نور علیزاده1387).

 

2-1-5-2-4- روش بالدریج

در ۲۰ آگوست ١٩۸۷، رییس جمهور وقت ایالات متحده قانون ملی ارتقای کیفیت مالکولم بالدریج را امضا نمود. از معیارهای تعالی عملکرد بالدریج به ویژه به عنوان ابزاری برای ارزیابی، اصلاح و ارتقای عملکرد بسیار بهره گیری می گردد. هدف اصلی برنامه ملی کیفیت بالدریج ایجاد رقابت در سطح ملی و ارتقای کیفیت از این طریق می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش بالدریج در واقع روشی می باشد  که به اجرای مفاهیم مدیریت کیفیت جامع در سازمان کمک می کند. در این روش 7 معیار و روش اجرایی جهت پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع ارائه می گردد. هر سازمانی که در ممیزی موسسه بالدریج امتیاز بالایی را کسب کند برنده جایزه مالکوم بالدریج می گردد.در واقع ارزیابی هایی که در این روش انجام می گردد به مقصود تعیین اندازه پیاده سازی معیارهای بالدریج که همان مفاهیم مدیریت کیفیت جامع می باشد می باشد. این ارزیابی ها می تواند توسط خود سازمان ها صورت گیرد اما برای دریافت جایزه ممیزان وابسته به موسسه بالدریج بایستی سازمان را ارزیابی کنند.

هفت معیار بالدریج عبارتند از:رهبری، مدیریت فرآیند کسب وکار، نتایج مالی، بهره گیری از اطلاعات و تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی استراتژیک، منابع انسانی، تمرکز بر رضایت مشتری (غلامی و نور علیزاده، 1387).

[1] TQM

[2] SQC

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

مطالعه امکان سنجی اجرای “تکنیک ارزیابی متوازن[1]“در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

– مطالعه اجرای دیدگاه مالی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه مشتری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه فرآیندهای داخلی “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

– مطالعه اجرای دیدگاه رشد و یادگیری “تکنیک ارزیابی متوازن” در سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان.

[1] Balance score card

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت  با فرمت ورد