پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در واقع یکی از ویژگیهای مهم یک برند، توانمندی در ایجاد وفاداری در مشتریان می باشد که این وفاداری به برند شالوده اصلی نظریات و کارکردهای بازاریابی، در ایجاد مزیت رقابتی پایدار بوده می باشد و همچنین یکی از ترجیحات مشتریان در انتخاب محصول، نام معتبر و هویت ساز آن می باشد. اعتماد به برند، ارائه یک احساس بر اساس تأثیری می باشد که پیامد وابستگی به برند می باشد. بعضی صاحبنظران عقیده دارند که بین احساس مصرف کننده به برند و رفتار خرید وی ارتباط تنگاتنگی هست(Zehir & et al,2011).

عامل اصلی و اولیه انتخاب بازار گوشی تلفن همراه در این پژوهش، آشنا بودن مصرف کنندگان با آن و جنبه عمومی آن بوده می باشد. افزایش تعداد عرضه کنندگان انواع گوشی تلفن همراه که محصولات را عرضه می کنند،تنوع و پیچیدگی میل به خرید مشتریان را به همراه داشته می باشد، علاوه بر آن وجود بازار رقابتی امروز در صنعت گوشی تلفن همراه و تبلیغات فراوانی که در ارتباط با انواع گوشی های تلفن همراه به اقدام آمده می باشد، ضرورت انجام تحقیقات علمی جهت مطالعه رفتار مصرف کننده را ایجاب کرده می باشد(مهدیه و چوبتراش،1393).

موضوع این پژوهش مطالعه در سطح استان گیلان بوده می باشد. امروزه سازمان ها و شرکت های تولیدی و خدماتی و صنایع به دنبال این موضوع هستند که چگونه مشتریانی وفادار بدست آورند و مسأله حیاتی این می باشد که چگونه این مشتریان وفادار را حفظ کنند. البته این موضوع بر اساس اعتماد و رضایت مشتری نسبت به برند ایجاد می گردد. هدف اصلی این پژوهش ارائه کمک فکری به بازاریابان و فعالان حوزه برند بویژه در صنعت موبایل می باشد تا آنها را با در نظر داشتن متغیرهای موجود در مدل پژوهش، با فرآیند وفادار کردن مشتریان آشنا نمایند.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد