دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

– چارچوب نظری

یکی از مهمترین کارکردهای چارچوب نظری ارائه متغیرهای مرتبط با مساله پژوهش می باشد (خاکی، 1390، 163). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی میباشد.

چارچوب نظری مدل های سلسله مراتب تاثیر مدل های مختلف در خصوص واکنش مصرف کننده و فرآیند تاثیر گذاری تبلیغات سنتی و الکترونیک به این تبیین می باشد؛ E. St Elmo Lewis (1898) مدل AID را با 3 سلسله مراتب توجه (Attention)، علاقه (Interest) و میل (Desire) ارائه داده می باشد. این مدل به عنوان راهنمایی فروش برای فروشندگان ارائه گردید تا در ایجاد چشم انداز برای خرید موفق باشند. پس از آن E. St Elmo Lewis (1900) مدل AIDA را با 4 سلسله مراتب توجه (Attention)، علاقه (Interest)، میل (Desire) و اقدام (Action) ارائه داده می باشد، مرحله اقدام را به عنوان ضرورت افزود تا فروشنده را متقاعد کند که چشم اندازهای خریدار در فرآیند کامل فروش را ایجاد کند. (حمیدی زاده و یزدانی، 1390، 154). چارچوب نظری مطالعه حاضر برگرفته از مدل آیدا (AIDA) می باشد که در آن از چهار مولفه بازاریابی شامل:آگاهی، علاقه، تمایل و خرید بهره گیری شده می باشد. از این رو مدل مفهومی پژوهش، پرسشنامه و فرضیات مطابق با چارچوب نظری مزبور می باشد

 

نمودار 1-1- مدل مفهومی پژوهش (مدل سلسله مراتبی (Petit et al ,2011)(AIDA

 

1-5- سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا ابزر ترفیعی( تبلیغات )بر فرایند اقدام به خرید بیمه گذاران بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان تأثیر دارد؟
  • سلسله مراتب تاثیر گذاری تبلیغات بر خرید بیمه نامه های اتومبیل شرکت پارسیان چگونه می باشد؟
  • کدام رسانه بیشترین تاثیر را بر افزایش اگاهی مشتریان بالقوه دارد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1-7-1- اهداف علمی

مطالعه تاثیر ابزار  ترفیعی( تبلیغات ) بر خرید بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان

1-7-2- اهداف کاربردی

هدف بکار گیری نتایج حاصل از پژوهش در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان می باشد.

 

1-7-3- اهداف ویژه

  • سنجش اندازه تاثیر تبلیغات تلوبزیونی و رادیویی و جاده ای و روزنامه و مجلات و اینترنتی از طریق آگاهی بر فرآیند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر آگاهی بر علاقه بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر علاقه بر تمایل بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر تمایل براقدام به خرید بیمه گذاران
  • الویت بندی ابزارهای ترفیعی تبلیغات بر اقدام خرید بیمه نامه اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • ارائه راهکارهای مناسب برای بکار گیری رسانه های تبلیغاتی در جهت افزایش فروش بیمه نامه ها

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل  با فرمت ورد