پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

کانال های ارتباطی یک طرفه (غیر شخصی): کانال های ارتباطی یک طرفه کانال هایی هستندکه بدون تماس شخص و بدون بازخور کردن نتیجه، پیام ها را منتقل می کنند. آنها عبارتند از: رسانه های عمومی، جو حاکم بر سازمان ها و رویدادها. رسانه های عمومی همان نشریه ها هستند (روزنامه ها، مجله ها و نامه هایی که به صورت مستقیم برای مشتریان فرستاده می گردد)؛ رسانه های عمومی که سخن پراکنی می کنند (رادیو و تلویزیون) و رسانه هایی که جنبه نمایشی دارند (تابلوهایی که در بزرگراه ها می زنند و نشانه ها یا علامت های شرکت ها که به صورت تصویری های جالب در معرض دید همگان قرار می دهند) (Schivinski and Dabrouski,2013).

مقصود از جو حاکم بر سازمان محیط هایی می باشد که موجب گردد خریدار درمورد یک محصول مطالبی را بیاموزد یا او را تشویق یا وادار به خرید محصول نماید. از این رو، دفتر کار وکیل یا حقوقدان، به گونه ای طرح ریزی می گردد که اعتماد مشتری را جلب نماید و کیفیت مکان هم پیام های خاصی به ارباب رجوع می دهد. ((رویداد)) یک حادثه صحنه سازی شده می باشد که پیام مورد نظر را به مخاطب خاص می دهد. برای مثال، روابط عمومی سازمان از طریق تشکیل کنفرانس ها، گردهمایی ها، نمایشگاه ها و گردش های دسته جمعی مشتریان را از خدمات و کالاهای شرکت آگاه می سازد. ارتباطات یک طرفه به صورت مستقیم بر خریدار اثر می گذارد(Brodie and et al,2013). گذشته از این، اغلب، بهره گیری از رسانه های عمومی می تواند به صورت غیر مستقیم بر خریدار اثر بگذارد و باعث تقویت روابط شخصی بشود. ارتباطات نخست از تلویزیون، مجله و سایر کانال های ارتباطات عمومی آغاز می گردد، به صاحب نظران می رسد و سپس از  مجرای افراد نظریه پرداز به دیگران منتقل می گردد. از این رو، صاحب نظران بین رسانه های عمومی و کسانی که در معرض این رسانه ها واقع می شوند، قرار می گیرند. وجود چنین وضعی مؤید این می باشد که رسانه های عمومی پیام های خود را به صورت مستقیم به صاحب نظران می دهند و آنها را وادار می کنند این پیام ها را به دیگران منتقل کنند(Chauhan and Pillai,2013).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد