دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سیر تکوین نظریات مزیت

2-2-3-1-  نظریه های سنتی مزیت

نظریه مزیت در تجارت بین الملل  از بحث های آدام اسمیت (1776) و دیوید ریکاردو (1817) آغاز می گردد که با در نظر داشتن فرض های نظریه و نحوه تبیین تجارت بین الملل می توانند در دو گروه نظریات سنتی و جدید طبقه بندی شوند. نظریات سنتی بر فرض هایی استوار بودند که با شرایط تجارت بین الملل زمان خود تطابق بیشتری داشتند. مهم ترین این شرایط (فرض ها) ، اهمیت فراوانی عوامل(منابع طبیعی) تولید ، بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و شکاف اندک فناوری بود.

نظریه مزیت مطلق[1]

بر اساس نظریه اسمیت هر کشوری از طریق تجارت آزاد، می تواند در تولید کالاهایی تخصص یابد که آنها را با کارایی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند ( در تولید آن دارای مزیت مطلق می باشد) و پیش روی کالاهایی را وارد کند که آنهارا با کارآیی کمتری تولید می نماید (فاقد مزیت مطلق می باشد).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه مزیت نسبی[2]

این نظریه به دیوید ریکاردو  بر می گردد که اصلاح و تعمیم یافته نظریه اسمیت بود. نظریه مزیت نسبی، اظهار می دارد، حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا ، دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگری باشد، باز داد و ستدی که حاوی منافع متقابل می باشد، می تواند انجام گردد.در این شرایط کشوری که دارای عدم مزیت مطلق در هر دو کالا می باشد، بایستی در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که در آن عدم مزیت مطلق کمتر یا به بیانی دیگر مزیت نسبی دارد و کالایی را وارد کند که در آن عدم مزیت مطلق بیشتر یا به بیانی دیگر عدم مزیت نسبی دارد.

نظریه هزینه فرصت های از دست رفته

هابرلر (1936) نظریه مزیت نسبی را بر پایه نظریه هزینه فرصت تشریح نمود. طبق نظزیه هزینه فرصت هابرلر ، هزینه تولید یک کالا عبارت از مقدار کالای دیگری می باشد که بایستی از تولید آن صرفنظر نمود تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول فراهم گردد.بر این اساس کشوری که دارای هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالاست ، در تولید آن کالا مزیت نسبی دارد.نظریه هکشر(1919)-اوهلین(1933)

طبق این نظریه، فرض می گردد کشورها از نظر فراوانی عوامل تولید(موجودی کار و موجودی سرمایه) و همین گونه شدت کاربرد عوامل تولید (کاربری یا سرمایه بری) محصول متفاوتند. در این صورت هر کشور بایستی کالایی را تولید و صادر کند ، که عامل تولیدی نسبتاٌ فراوان و ارزان را با شدت بیشتری بکار می گیرد ودر مقابل کالایی را وارد کند که در تولید آن عامل تولید نسبتاٌ کمیاب و گران را با شدت بیشتری بکار می گیرد. کشوری که نیروی کار فراوان دارد ، کالای کاربر و کشوری که سرمایه فراوان دارد ، کالای سرمایه بر را تولید و صادر کنند.

 

2-2-3-2-نظریه های جدید مزیت

نظریه تشابه ترجیحات

[1]-Absolute Advantage

[2]-comparative Advantage

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد