دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای پژوهش

متغیر عبارت می باشد از ویژگی واحد مورد نظاره. متغیر نمادی می باشد که که اعداد یا ارزشها ( کمیت، کیفیت  و یا هر دو ) به آن نسبت داده می گردد. متغیر هر ویژگی، صفت یا پدیده می باشد که در هر جامعه متفاوت بوده و پژوهشگر در پی اندازه گیری آن می باشد(خلیلی شورینی، 1390). این پژوهش با در نظر داشتن فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده  دارای متغیر مستقل و متغیر وابسته می باشد، که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند.

 

1-8-1- متغیرهای مستقل

متغیر مستقل، متغیری می باشد که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را تبیین دهد به بیانی دیگر متغیر مستقل، متغیر روشنگر می باشد. فرض می گردد که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته می باشد (ایران نژاد، 1382). در این پژوهش تبلیغات تلویزیونی، رادیویی، جاده ای، روزنامه و مجلات و اینترنتی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند.

 

1-8-2- متغیرهای وابسته

می توان گفت متغیر وابسته نتیجه  متغیر مستقل می باشد. متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده  می گردد. (ایران نژاد، 1382) به تعبیری تاثیر متغیر مستقل بر جامعه، متغیر وابسته را می سازد. (خلیلی شورینی، 1390) در این پژوهش رفتار مصرف کننده که از چهار مولفه شامل آگاهی، علاقه، تمایل ودر نهایت خرید تشکیل شده می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1-7-1- اهداف علمی

مطالعه تاثیر ابزار  ترفیعی( تبلیغات ) بر خرید بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان

1-7-2- اهداف کاربردی

هدف بکار گیری نتایج حاصل از پژوهش در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان می باشد.

 

1-7-3- اهداف ویژه

  • سنجش اندازه تاثیر تبلیغات تلوبزیونی و رادیویی و جاده ای و روزنامه و مجلات و اینترنتی از طریق آگاهی بر فرآیند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر آگاهی بر علاقه بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر علاقه بر تمایل بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر تمایل براقدام به خرید بیمه گذاران
  • الویت بندی ابزارهای ترفیعی تبلیغات بر اقدام خرید بیمه نامه اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • ارائه راهکارهای مناسب برای بکار گیری رسانه های تبلیغاتی در جهت افزایش فروش بیمه نامه ها

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل  با فرمت ورد