دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تبلیغات

تعریف مفهومی: تبلیغات عبارت می باشد از ارائه غیر شخصی محصولات و خدمات و ایده ها به وسیله مسئول شناخته شده (روستا و همکاران، 1383). به تعبیری، ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن و تاثیرگذاری بر روی توجه و رفتار وی را تبلیغات گویند(فرهنگی، 1388).

تعریف عملیاتی : مقصود از تبلیغات ‌در این پژوهش، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 16 تا 30 پرسشنامه میباشد.

 

1-10- اختصار فصل

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد، مانند مطالب اظهار شده عبارتند از : موضوع پژوهش، علت های انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت آن، اظهار موضوع، اهداف پژوهش، سئوالات پژوهش، فرضیه های پژوهش، تعریف متغیر های پژوهش.

 

1-11- ساختارگزارش پژوهش

این پژوهش در پنج فصل به تبیین زیر تنظیم شده می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل اول : در این فصل  پرداختن به تبیین موضوع پژوهش، اظهار مسئله، اهمیت ضرورت، اهدف، سوالات، فرضیه ها و متغیر های پژوهش  مد نظر قرار گرفته می باشد.

فصل دوم : در این فصل به کوشش  شده می باشد به مسئله بازاریابی در صنعت بیمه و سلسله مراتب اثرگذاری تبلیغات بر این بازار از ابعاد مختلف نگریسته گردد و در پایان، مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور مطالعه شده می باشد.

فصل سوم : در این فصل به روش پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش، معرفی شرکت بهره برداری، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده می باشد.

فصل چهارم : در این فصل، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این پژوهش، پس از اظهار نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها، محدودیتها ی پژوهش یاد شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1-7-1- اهداف علمی

مطالعه تاثیر ابزار  ترفیعی( تبلیغات ) بر خرید بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان

1-7-2- اهداف کاربردی

هدف بکار گیری نتایج حاصل از پژوهش در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان می باشد.

 

1-7-3- اهداف ویژه

  • سنجش اندازه تاثیر تبلیغات تلوبزیونی و رادیویی و جاده ای و روزنامه و مجلات و اینترنتی از طریق آگاهی بر فرآیند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر آگاهی بر علاقه بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر علاقه بر تمایل بیمه گذاران
  • سنجش اندازه تاثیر تمایل براقدام به خرید بیمه گذاران
  • الویت بندی ابزارهای ترفیعی تبلیغات بر اقدام خرید بیمه نامه اتومبیل از سوی بیمه گذاران
  • ارائه راهکارهای مناسب برای بکار گیری رسانه های تبلیغاتی در جهت افزایش فروش بیمه نامه ها

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل  با فرمت ورد