دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزارهای هوشمندی رقابتی

هوشمندی رقابتی ابزاری می باشد که اطلاعات را به هوشمندی قابل اقدام تبدیل می کند که این امر می تواند رقابت پذیری سازمان را افزایش داده و بالا ببرد.(Strauss &ets, 2010, 304)

یکی از اصول مدیریت تعالی سازمان ها ، مدیریت مبتنی بر حقایق می باشد . مدیریت مبتنی بر حقایق واقع نخواهد گردید مگر با دسترسی به اطلاعات . نیاز به دسترسی سریع به اطلاعات راهبردی در همه سازمان های رقابتی احساس می گردد و طبق این نیاز می باشد که ابزارهای متفاوتی در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند. این ابزارها عبارتند از:

اتاق کنترل[1]

داشبورد راهبردی[2]

داشبورد مدیران ارشد[3]

سیستم اطلاعاتی مدیران ارشد[4]

سیستم  های اطلاعاتی استراتژیک[5]

سیستم  های هوشمندی تجاری[6] (کسب و کار)

افزایش هوشمندی رقابتی موجب می گردد ، سازمان ها اطلاعات محیط خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کنند و نتایج حاصل را ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل داده ها ، اطلاعات و دانش را در سازمان تسریع می کنند و اثربخشی تفکر و تصمیم گیری را بهبود می بخشد . هوشمندی رقابتی به مثابه راداری می باشد که با کشف فرصت های جدید و هشدار تهدیدها ، شرکت را قادر می سازد که محیط خود را سریعتر و دقیق تر شناسایی کند.

یک سازمان هوشمند ، استراتژی رقبا را بهتر و سریعتر درک می کند و از شکست و موفقیت آنها می آموزد و این امکان را برای مدیران سازمان به وجود می آورد تا با نظارت نظام مند ، با آگاهی بیشتری تصمیمات راهبردی را اخذ کنند. (رضاییان،لشکربلوکی،ص44، 1389)

از آنجایی که مرحله گردآوری و تحلیل مهمترین مراحل در چرخه هوشمندی رقابتی می باشد ابزارها و تکنیک های شناخته شده برای فرایند هوشمندی رقابتی بیشتر به این دو مرحله مربوط می گردد . ابزارهای موجود می توانند داده های جمع آوری شده را که به صورت ساختاربندی نشده یا نیمه ساختاربندی شده هستند را مطالعه نمایند. در تحقیقی که “Bose” انجام داد ابزارها و تکنیک های مفید هوشمندی رقابتی را با یک چارچوب SWOT اصلاح شده و مطابق با چشم انداز تصمیم گیری استراتژیک بکار برد. دلیل بهره گیری از این مدل فهم و درک آسان به وسیله افراد و کاربرد آسان آن برای موضوعات مختلف در جایگاه های متفاوت می باشد. ارزش اصلی این مدل و چارچوب ارزیابی بهتر ابزارها و تکنیک های فعلی در شناسایی موضوعات و جایگاه ها و فهم و درک محدودیت های آنها ،

1-control room

[2]– strategic Dashboard

[3]– Executive Dashboard

[4]– Executive Information System

 System    Information 5-strategic

[6]– Business Intelligent System

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 هدف اصلی:

مطالعه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر فرق آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت
 • مطالعه اندازه تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت با فرمت ورد